Link bài nghe Mina1 mọi người down theo link này:
Bài 1-8: http://www.mediafire.com/?kls9n3f0i0h7xxc
Bài 9 – 17: http://www.mediafire.com/?dnc0iswood5swzn
Bài 18 – 26:http://www.mediafire.com/?48q0vc7575g36hf
Phần nghe bài tập của Mina từ bài 1 – 10: http://www.mediafire.com/?66rra6ni77e7xp1
Video Kaiwa bài 1 – 5 Mina 1: http://www.mediafire.com/?r223yym9oh7s1ha
File nghe Sách Mondai 25 bai Minna http://www.mediafire.com/?wqnc77al9af99d5
File nghe cuốn gokaku dekiru nihongo noryouku shiken n1 – n5 (2012):
N1: http://www.mediafire.com/?0eozdozvr8xzoxv
N2: http://www.mediafire.com/?7z95y3vbr72n3nn
N3: http://www.mediafire.com/?65s8v92s3342ipg
N4: http://www.mediafire.com/?7miioxaadw6ssds
N5: http://www.mediafire.com/?49efb1nux286wdw

1. Sách, báo:
Bắt đầu
 1. Bảng chữ cái tiếng Nhật
 2. Nước Nhật tôi mến yêu
 3. Nhập môn tiếng Nhật
Sơ cấp
 1. Minanonihongo I
 2. Từ mới đi kèm Minanonihongo I
 3. Sách giải thích ngữ pháp Mina I
 4. Cho kai (đi kèm Mina I)
 5. Mon dai (Bài tập đi kèm Mina I)
 6. Kanji đi kèm Mina I
 7. Minanonihongo II
 8. Từ mới đi kèm Minanonihongo II
 9. Sách giải thích ngữ pháp Mina II
 10. Basic Kanji book
 11. Nguyên tắc viết chữ Hán
 12. Chữ Hán dùng cho tiếng Nhật cơ sở
 13. Học Kanji qua truyện
Trung cấp
 1. Giáo trình giao tiếp tiếng Nhật Nameraka
 2. New approach Japanese intermediate course
 3. 2000 câu đàm thoại tiếng Nhật
 4. Sách luyện thi N5 – N1
2. Bản pdf
 1. 1000 chữ Kanji
 2. Grammar Japan 1 kyuu
 3. A guide to remember Japanese characters
 4. Tiếng Nhật trung cấp
 5. A guide to learn Hiragana and Katakana
 6. 1 – 2 kyuu Matome Kanji Goi Shuu
 7. Minanonihongo words
 8. Ngữ pháp tiếng Nhật
 9. Shin nihongo no kiso I, II
 10. 24 quy tắc học Kanji tập II
 11. Từ mới Mina I
 12. Tiếng Nhật thực hành
 13. Ngữ pháp Nikyu
Link tải về: http://www.mediafire.com/?oqg50kgd1cgkou1, http://www.mediafire.com/?3gn4ug3j4intvaf

nguồn: Link
 


Comments
Leave a Reply